We besteden aandacht aan gegevensbescherming

Uw privacy is belangrijk voor ons

Daarom verzamelen we alleen de meest noodzakelijke gegevens om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd een optimale service te bieden.

Verzameling van algemene informatie

In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens voorafgaand aan toegang door derden is niet mogelijk.

Hierbij wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik door derden van de in het kader van de colofonverplichtingen gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet‑expliciet aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammail.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het soort, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna 'gegevens') binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede over externe online aanwezigheid, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk 'online aanbod' genoemd). Voor de gebruikte termen zoals 'verwerking' of 'verantwoordelijke voor de verwerking' verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Manfred Kruse
JUWEL Betonbauteile GmbH
Asdonkstraße 21
47475 Kamp-Lintfort

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw harde schijf overgebracht worden. Hierdoor ontvangen we automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem van uw computer en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma's te starten of om virussen op een computer te installeren. Met behulp van de informatie in cookies kunnen we uw navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina's mogelijk maken.

In geen geval zullen de gegevens die we verzamelen doorgegeven worden aan derden of gekoppeld worden aan persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te leren hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat individuele functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies gedeactiveerd hebt.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken we gebruik van de modernste versleutelingsmethodes (bijv. SSL) via HTTPS.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zog. 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven wordt, wordt niet met andere gegevens door Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Verwendung von Matomo zur Webseitenanalyse

Diese Website benutzt Matomo, eine freie Webanalyse-Software, die unter matomo.org im Rahmen der GPL verfügbar ist. Matomo verwendet so genannte "Cookies", das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch uns ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer anonymisierten IP-Adresse) werden an unseren Server übertragen und nur dort zu Analysezwecken gespeichert. Das heißt, wir verwenden diese Informationen, um die Nutzung dieser Website auszuwerten und um Reports darüber zu erstellen. Wir können diese Informationen nicht mit Personen in Verbindung bringen und werden diese Informationen nicht an Dritte übertragen. Sie können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.

OpenStreetMap

Diese Seite nutzt über eine API das Open-Source-Mapping-Werkzeug „OpenStreetMap“ (OSM). Anbieter ist die OpenStreetMap Foundation. Zur Nutzung der Funktionen von OpenStreetMap ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von OpenStreetMap übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die Nutzung von OpenStreetMap erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzseite von OpenStreetMap und hier http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacyinstellingen wijzigen in het Privacy Center.

Verwijderen en blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en zuinige omgang met gegevens. We bewaren uw persoonsgegevens daarom slechts zolang als nodig is voor het bereiken van de hier genoemde doelen of zoals bepaald door de verschillende opslagperiodes die de wet voorziet. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen verstreken zijn, worden de betreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

Recht op informatie, rectificatie, blokkering, wissing en bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons opgeslagen zijn. Ook hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke verwerking, te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u helemaal onderaan.

Om te allen tijde rekening te kunnen houden met een blokkering van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand bewaard worden. U kunt ook verzoeken om gegevenswissing, tenzij er een wettelijke archiveringsplicht bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen we uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen of de toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen met inwerkingtreding voor de toekomst.

Wijziging van onze gegevensbeschermingsbepalingen

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een of neem direct contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op + 49 2842 9433 0