Fertiggarage während der Lieferung, mit einem LKW, der die Garage an den Aufstellungsort bringt.

Onze checklist voor prefabgarages

Voorbereiding van oprit en installatie

Wenst u een bezoek aan de bouwplaats? Werden de afmetingen van de fundering gecontroleerd? Hoeveel ruimte is er nodig voor de installatie van de garage? We begrijpen dat de aankoop en planning van een prefabgarage veel vragen oproept. Met onze checklist bieden we u een eerste overzicht. U kunt de checklist gemakkelijk afdrukken en alles wat u al gedaan hebt aanvinken.

Voorbereiding op de levering van de garage

Om een vlotte levering en installatie van de garage(s) op uw bouwplaats te garanderen, moet aan de volgende technische eisen voldaan worden. Controleer zorgvuldig aan de hand van de volgende checklist en onze technische voorwaarden of aan alle eisen voldaan wordt.

In geval van twijfel kunt u na het overlopen van bovenstaande punten contact opnemen met onze medewerkers en een bezoek ter plaatse regelen om onaangename verrassingen op de dag van levering te voorkomen.

Checklist

Voor de voorbereiding van de oprit en de bouwplaats van de garage

 • De funderingen van de garage zijn voltooid en de afmetingen zijn gecontroleerd. De grond tussen de funderingen is minimaal 5 centimeter lager dan de bovenrand van de fundering. Er zijn geen ophopingen van grond.
 • De binnenwerkse breedte voor de installatie van de garage is minimaal de betreffende garagebreedte plus 2 centimeter naar links en rechts (garagebreedte plus 4 centimeter = vereiste installatiebreedte).
 • De binnenwerkse hoogte (ook in de buurt van de uiteindelijke locatie van de garage) is minimaal 4,20 meter. Trappen, afvoerpijpen, vensterbanken, brievenbussen, lampen, bomen, struiken enz. zijn verwijderd en vormen geen belemmering voor de installatie van de garage.
 • De manoeuvreerruimte voor het aan- en afrijden van vrachtwagens is, afhankelijk van het type garage, minimaal 6,50 meter (zijdelings lossen voor max. 14 ton garagegewicht) of minimaal 10,50 meter (achterwaarts lossen voor max. 16 ton garagegewicht) voor de definitieve locatie van de garage. Er zijn geen obstakels in het manoeuvreergebied van de vrachtwagen en op de installatieplaats die de installatie onmogelijk zouden maken.
 • De toegangsweg tot het terrein is verdicht tot aan de voorste fundering en is berijdbaar voor vrachtwagens van 40 ton met een asdruk van telkens 12 ton. Voor garages met een aanbouw geldt dit ook voor de eerste 3 m achter de voorste fundering.
 • Stoepranden of verhardingen, kelderlichtschachten (indien nodig te verwijderen) en rioolafdekkingen waar het transportvoertuig tijdens de levering onvermijdelijk overheen moet rijden, worden stabiel afgedekt en beveiligd.
 • Onder- en bovengrondse leidingen zijn beveiligd of verwijderd

Door de bestelling van levering en installatie van de garage(s) bevestigt u dat de bouwplaats voorbereid is in overeenstemming met de bovengenoemde eisen, of dat er geen obstakels zijn voor de installatie van de garage(s) en dat de garage vlot geïnstalleerd kan worden.

Laatste aanpassing 05/2020

Technische voorwaarden

Voor de levering van JUWEL-prefabgarages De

De garages worden met een speciale vrachtwagen voor garagetransport naar uw bouwplaats getransporteerd en volgens de specificaties van de systeemstatica opgesteld. Hiervoor is minimaal de desbetreffende garagebreedte plus 2 cm aan weerskanten in de breedte nodig en moet in de hoogte een doorlopende vrije ruimte van minimaal 4,20 m beschikbaar zijn (ook op de definitieve plaats van de garage). Trappen, afvoerpijpen, vensterbanken, brievenbussen, lampen enz. moeten bij de breedte van de oprit in acht genomen worden en indien nodig op eigen kosten en vóór de levering verwijderd worden!

 • Afhankelijk van het type garage is minimaal 6,50 m (zijdelings lossen voor max. 14 ton) of minimaal 10,50 m (achterwaarts lossen voor max. 16 ton) nodig op de definitieve locatie van de garage voor het in- en uitrijden van de vrachtwagen.
 • De vrachtwagen rijdt met de garage tot vlak voor de voorste funderingsrand (bij structuur uit één stuk). Om te garanderen dat de vrachtwagen probleemloos kan inrijden, moet de oprit tot aan de funderingsrand vlak verdicht en stabiel zijn.
 • Het totale gewicht van de vrachtwagen met garage bedraagt, afhankelijk van het type garage, 40 ton met een minimum van 12 ton asdruk!
 • Stoepranden of verhardingen, kelderlichtschachten en rioolafdekkingen waar het transportvoertuig tijdens de levering onvermijdelijk overheen moet rijden, moeten op eigen risico stabiel afgedekt en beveiligd worden. Onze ervaren chauffeurs worden geïnstrueerd om uiterst voorzichtig te werk te gaan! We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die onvermijdelijk kan ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Eventuele schade moet door de opdrachtgever gerepareerd worden.
 • Onder- en bovengrondse leidingen moeten beveiligd of verwijderd worden.
  Bomen en struiken in het profiel van vrije ruimte van het transportvoertuig en de geladen garage moeten verwijderd of gesnoeid worden.
 • Garages met een gewicht van meer dan 16 ton of een lengte van meer dan 7 m kunnen om technische redenen alleen met een dieplader vervoerd en met een mobiele kraan geïnstalleerd worden. De kosten voor de installatie van een mobiele kraan zijn niet inbegrepen in de garageprijs. De kosten zijn afhankelijk van de individuele omstandigheden op de bouwplaats en moeten per geval berekend en aangeboden worden.
 • Voor eventuele wachttijden van ons transportvoertuig op de bouwplaats als gevolg van niet-contractueel voorbereide bouwplaatsen wordt een vergoeding van 260 euro per uur excl. btw in rekening gebracht. Evenzo worden nutteloze of herhaalde verplaatsingen op uurbasis in rekening gebracht.
 • Vervuiling van de binnen- of buitenoppervlakken van de garages tijdens het transport bij slecht weer is onvermijdelijk. Deze moet onmiddellijk na de installatie van de garage(s) met lauw water en een zachte borstel afgewassen worden. Deze taak wordt indien nodig door de koper geleverd. Lichte onregelmatigheden in de verf aan de binnenkant en het gips aan de buitenkant zijn een bewijs van handwerk en vormen geen aanleiding tot klachten!

Door de bestelling van levering en installatie van de garage(s) bevestigt de koper dat de bouwplaats voorbereid is in overeenstemming met de bovengenoemde eisen, of dat er geen obstakels zijn voor de installatie van de garage(s) en dat de garage vlot geïnstalleerd kan worden.

Laatste aanpassing 05/2020

Hebt u nog vragen over onze checklist?

Als er nog vragen zijn of als u niet zeker bent van individuele punten van de checklist, neem dan contact op met onze medewerkers en regel een bezoek ter plekke.

Neem contact met ons op